ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності Системи Wrocławski Rower Miejski (Система PRM) призначена для надання користувачам Системи WRM необхідної інформації, яка вимагається статтями 13 і 14 GDPR у зв’язку з обробкою їхніх даних у рамках Системи WRM.

I. ВИЗНАЧЕННЯ

1. Адміністратор – Nextbike Polska S.A. в реструктуризації з зареєстрованим місцем перебування у Варшаві вул. Пшасниська 6b, 01-756 Варшава.
2. Мобільний застосунок – мобільний застосунок, доступний для мобільних телефонів та портативних пристроїв, запропонований Адміністратором для пристроїв з системами Android та iOS.
3. Персональні дані – інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за одним або кількома ознаками, що характеризують її фізичну, фізіологічну, генетичну, психічну, економічну, культурну чи соціальну ідентичність, включаючи IP-адресу пристрою, дані про місцеперебування, онлайн ідентифікатор та інформацію, зібрану за допомогою файлів cookie та інших подібних технологій.
4. Група Nextbike – компанії, що належать до групи Nextbike у розумінні статті 4 п.14 Закону “Про конкуренцію та захист прав споживачів” від 16 лютого 2007 року.
5. Клієнт – фізична особа, учасник Велосипедної системи, яка прийняла Правила та зареєструвалася в Велосипедній системі, чим уклала Договір.
6. Політика – ця Політика конфіденційності.
7. Правила – положення, що описують правила та умови користування Велосипедною системою, зокрема обсяг прав та обов’язків, а також відповідальність осіб, які користуються послугами прокату Велосипедної системи, якими керує Адміністратор. Правила доступні за посиланням https://wroclawskirower.pl/terms/
8. GDPR – Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС.
9. Вебсайт – сайт, доступний за адресою www.wroclawskirower.pl або за допомогою Мобільного застосунку, за допомогою якого Адміністратор надає Користувачам електронні послуги, зокрема послугу, що полягає в наданні їм можливості брати напрокат велосипеди.
10. Велосипедна система – послуга Wrocławski Rower Miejski працює на умовах, описаних у Правилах.
11. Договір – договір між Клієнтом та Адміністратором, укладений через Сайт, що визначає взаємні права та обов’язки, викладені в Правилах.
12. Користувач – будь-яка фізична особа, яка відвідує Вебсайт або користується однією чи кількома послугами, чи функціями, описаними в Політиці.
13. Довірений партнер – суб’єкт, з яким співпрацює Адміністратор, маркетинговий контент якого спрямовується Адміністратором до Клієнта та Користувача.

II. ОБРОБКА ДАНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБСАЙТУ

1. У зв’язку з використанням Користувачем Вебсайту Адміністратор збирає дані в обсязі, необхідному для надання окремих пропонованих послуг, а також інформацію про активність Користувача на Вебсайті. Детальні правила та цілі обробки Персональних даних, зібраних Користувачем під час використання Вебсайту, описані нижче.

III. ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ВЕБСАЙТІ
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБСАЙТУ

1. Персональні дані всіх осіб, які користуються Вебсайтом (у тому числі IP-адреса або інші ідентифікатори та інформація, зібрана за допомогою файлів cookie або інших подібних технологій), але які не є зареєстрованими Користувачами (тобто особи, які не мають профілю на Вебсайті), обробляються Адміністратором:
a. з метою надання послуг в електронному вигляді в сфері надання Користувачам контенту, зібраного на Вебсайті – в цьому випадку правовою основою для обробки є необхідність обробки для виконання договору (ст.6 п.1 літ.b GDPR);
b. в аналітичних та статистичних цілях – в цьому випадку правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR), що полягає в проведенні аналізу активності Користувачів, а також їхніх уподобань з метою поліпшення використовуваних функціональних можливостей та наданих послуг;
c. з метою можливого встановлення та розгляду претензій або захисту від претензій – правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR), що полягає у захисті його прав;
d. для маркетингових цілей Адміністратора та інших суб’єктів – правила обробки Персональних даних для маркетингових цілей описані в розділі МАРКЕТИНГ.
2. Активність Користувача на Вебсайті, включаючи його Персональні дані, фіксується в системних журналах (спеціальна комп’ютерна програма, яка використовується для зберігання хронологічного запису, що містить інформацію про події та дії, які стосуються ІТ-системи, що використовується для надання послуг Адміністратором). Інформація, зібрана в журналах, обробляється в першу чергу для цілей, пов’язаних з наданням послуг. Адміністратор також обробляє їх у технічних, адміністративних цілях, з метою забезпечення безпеки ІТ-системи та управління цією системою, а також в аналітичних та статистичних цілях – у зв’язку з цим правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст.6 п.1 літ.f GDPR).

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ WROCŁAWSKI ROWER MIEJSKI
1. Особи, які реєструються у Велосипедній системі, повинні надати дані, необхідні для створення та функціонування облікового запису, яким керує Адміністратор. Ці дані можуть бути видалені в будь-який момент. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для створення та функціонування облікового запису, а ненадання таких даних призведе до неможливості створення облікового запису. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані клієнтів обробляються з метою:
a. Укладення та виконання Договору на умовах, викладених у Правилах Системи Wrocławski Rower Miejski щодо фізичних осіб, які діють від свого імені відповідно до ст. 6 п. 1 літ. b GDPR, оскільки обробка персональних даних необхідна для укладення та виконання цього договору на умовах, викладених у Правилах Системи Wrocławski Rower Miejski.
b. Виконання зобов’язань, що випливають із правових положень, застосовних до діяльності Адміністратора – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. c GDPR, тобто виконання юридичних зобов’язань, покладених на Адміністратора, включно з тими, що випливають із бухгалтерського обліку, оподаткування чи інших спеціальних норм.
c. Архівування – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто нашого законного інтересу, який полягає в необхідності зберігати докази веденої діяльності.
d. Захисту, встановлення та розгляду претензій – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR.
e. Маркетингу власних продуктів та послуг, а також розсилки комерційної інформації про продукти, послуги, акційні пропозиції та заходи – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто згоди суб’єкта даних, якщо згода була надана.
f. Забезпечення безпеки майна (обладнання, що використовується при наданні послуг) – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу NEXTBIKE POLSKA S.A. у реструктуризації, який полягає в здатності забезпечити безпеку наданого у користування обладнання шляхом збору інформації, яка дозволяє визначити місцеперебування велосипеда.
g. Проведення аналізу та статистики – правовою основою для обробки є законний інтерес Адміністратора (ст. 6 п. 1 літ. f GDPR), що полягає у проведенні аналізу активності Користувачів на Вебсайті та способів використання облікового запису, а також уподобань Користувачів з метою покращення застосовуваних функціональних можливостей;
2. Якщо Користувач розміщує на Вебсайті будь-які Персональні дані інших осіб (включаючи їх ім’я, адресу, номер телефону або адресу електронної пошти), він може робити це лише за умови, що закон та особисті права цих осіб не будуть порушені.

КОНТАКТНІ ФОРМИ
1. Адміністратор надає можливість зв’язатися з ним за допомогою електронних контактних форм. Використання форми вимагає надання Персональних даних, необхідних для зв’язку з Користувачем і надання відповідей на запитання. Користувач також може надати інші дані для полегшення контакту або обробки запитання. Надання даних, позначених як обов’язкові, є необхідним для прийняття та обробки запиту, а їх ненадання призводить до неможливості обслуговування. Надання інших даних є добровільним.
2. Персональні дані обробляються для:
a. Обробки запиту або надання відповіді на запитання, надіслане через контактну форму – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу Адміністратора; законний інтерес Адміністратора полягає в забезпеченні обробки запитів та наданні відповідей на запитання, поставлені, зокрема, особами, зацікавленими в послугах;
b. Моніторингу та підвищення якості послуг, у тому числі обслуговування клієнтів – відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f GDPR, тобто законного інтересу Адміністратора; законним інтересом Адміністратора є можливість підвищення якості послуг.

IV. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

1. Адміністратор обробляє Персональні дані Користувачів, які відвідують профілі Адміністратора в соціальних мережах – Facebook). Ці дані обробляються лише у зв’язку з веденням профілю, в тому числі з метою інформування Користувачів про діяльність Адміністратора та рекламування різного роду заходів, послуг та продуктів. Правовою основою для обробки Персональних даних Адміністратором для цієї мети є його законний інтерес (ст. 6 п. 1 літ. f GDPR), що полягає в просуванні власного бренду.

V. ФАЙЛИ COOKIE ТА ПОДІБНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Файли cookie — це невеликі текстові файли, встановлені на пристрої Користувача, який переглядає Вебсайт. Файли cookie збирають інформацію, що полегшує користування вебсайтом, наприклад, запам’ятовуючи відвідування Користувачем вебсайту та дії, які він виконує.

«СЕРВІСНІ» ФАЙЛИ COOKIE
1. Адміністратор використовує т.зв сервісні файли cookie, перш за все, для надання Користувачеві послуг, що поширюються в електронному вигляді, та для покращення якості цих послуг. Таким чином, Адміністратор та інші суб’єкти, що надають йому аналітичні та статистичні послуги, використовують файли cookie, зберігаючи інформацію або одержуючи доступ до інформації, яка вже зберігається на кінцевому телекомунікаційному пристрої Користувача (комп’ютері, телефоні, планшеті тощо). Файли cookie, які використовуються для цієї мети, включають:
a. файли cookie з даними, введеними Користувачем (ідентифікатор сеансу) протягом сеансу (англ. user input cookies);
b. автентифікаційні файли cookie, які використовуються для послуг, які потребують автентифікації впродовж сеансу (англ. authentication cookies);
c. файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, для виявлення зловживань у сфері автентифікації (англ. user centric security cookies);
d. сеансові файли cookie мультимедійних програвачів (наприклад, файли cookie флеш-програвача) впродовж сеансу (англ. multimedia player session cookies);
e. постійні файли cookie, які використовуються для персоналізації інтерфейсу Користувача впродовж сеансу або трохи довше (англ. user interface customization cookies).

«МАРКЕТИНГОВІ» ФАЙЛИ COOKIE
1. Адміністратор та його довірені партнери також використовують файли cookie в маркетингових цілях, зокрема, у зв’язку з направленням Користувачам поведінкової реклами. З цією метою Адміністратор та довірені партнери зберігають інформацію або отримують доступ до інформації, яка вже зберігається на телекомунікаційному кінцевому пристрої Користувача (комп’ютері, телефоні, планшеті тощо). Перелік довірених партнерів можна знайти в Політиці прозорості.

VI. АНАЛІТИЧНІ ТА МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТОРОМ ТА ПАРТНЕРАМИ АДМІНІСТРАТОРА

1. Адміністратор та його Партнери використовують різні рішення та інструменти, що використовуються в аналітичних і маркетингових цілях. Нижче наведено деяку основну інформацію про ці інструменти. Детальну інформацію щодо цього можна знайти в політиці конфіденційності даного партнера.

GOOGLE ANALYTICS
1. Файли cookie Google Analytics – це файли, які використовуються Google для аналізу способу використання Користувачем Вебсайту, для створення статистики та звітів про функціонування вебсайту. Google не використовує зібрані дані для ідентифікації Користувача, а також не поєднує цю інформацію для уможливлення ідентифікації. Детальну інформацію про обсяг і правила збору даних у зв’язку з цією послугою можна знайти за наступним посиланням: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS
1. Google AdWords — це інструмент, який дозволяє вимірювати ефективність рекламних кампаній, що проводяться Адміністратором, дозволяючи аналізувати такі дані, як ключові слова або кількість унікальних користувачів. Платформа Google Adwords також дозволяє нам показувати нашу рекламу людям, які відвідували наш Вебсайт у минулому. Інформація про обробку даних компанією Google у рамках вищезазначеної послуги доступна за посиланням: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

ПІКСЕЛІ FACEBOOK
1. Пікселі Facebook – це інструмент для вимірювання ефективності рекламних кампаній, проведених Адміністратором у Facebook. Інструмент дозволяє розширену аналітику даних для оптимізації діяльності Адміністратора, використовуючи також інші інструменти, які пропонує Facebook. Детальну інформацію про обробку даних Facebook можна знайти за цим посиланням: https://pl pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

СОЦІАЛЬНІ ПЛАГІНИ
1. Вебсайт використовує плагіни соціальних мереж (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Плагіни дозволяють Користувачеві ділитися вмістом, опублікованим на Вебсайті, у вибраній соціальній мережі. Використання плагінів на Вебсайті призводить до того, що дана соціальна мережа отримує інформацію про використання Вебсайту Користувачем і може додати її профілю Користувача, створеному в даній соціальній мережі. Адміністратор не знає про мету та обсяг збору даних сайтами соціальних мереж. Детальну інформацію про це можна знайти за посиланнями:
a. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
b. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
c. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy

VI. КЕРУВАННЯ НАЛАШТУВАННЯМИ ФАЙЛІВ COOKIE

1. Використання файлів cookie для збору даних за їх посередництвом, включаючи доступ до даних, що зберігаються на пристрої Користувача, вимагає згоди Користувача. Ця згода може бути відкликана в будь-який час.
2. Дозвіл не потрібен лише у випадку файлів cookie, використання яких необхідне для надання телекомунікаційних послуг (передача даних для відображення змісту).
3. Ви можете відкликати свою згоду на використання файлів cookie за допомогою налаштувань Вашого браузера. Детальну інформацію про це можна знайти за наступними посиланнями:
a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
4. Користувач може в будь-який час перевірити стан своїх поточних налаштувань конфіденційності для браузера, яким він користується, за допомогою інструментів, доступних за посиланнями нижче:
a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

VIII. ПЕРІОД ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Період обробки даних Адміністратором залежить від виду наданої послуги та мети обробки. Як правило, дані обробляються протягом терміну надання послуги або виконання замовлення, виконання юридичного зобов’язання або подання дієвого заперечення щодо обробки даних у випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора.
2. Період обробки даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення та розгляду будь-яких претензій або захисту від претензій, і після цього виключно у випадку та в обсязі, передбаченому законом. Після закінчення періоду обробки дані безповоротно видаляються або анонімізуються.

IX. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

1. Користувач має право отримати доступ до вмісту даних і вимагати їх виправлення, видалення, обмеження обробки, право передавати дані та право заперечувати проти обробки даних, а також право подати скаргу до наглядового органу, що займається захистом персональних даних.
2. Тією мірою, якою дані Користувача обробляються на підставі згоди, цю згоду можна відкликати в будь-який момент, звернувшись до Адміністратора.
3. Користувач має право заперечити проти обробки даних у маркетингових цілях, якщо обробка відбувається у зв’язку з законним інтересом Адміністратора, а також – з причин, пов’язаних із конкретною ситуацією Користувача – в інших випадках, коли правовою основою обробки даних є законний інтерес Адміністратора (наприклад, у зв’язку з реалізацією аналітичних і статистичних цілей).
4. Додаткову інформацію про права, що випливають із GDPR, можна знайти в нашій Політиці прозорості.

X. ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ ТА ПЕРЕДАЧІ ЗА МЕЖАМИ ЄЕЗ

1. Очікуваними одержувачами персональних даних є: компанії, що надають ІТ-підтримку для адміністратора, постачальники послуг електронної пошти та інших ІТ-послуг, поштові оператори/кур’єри, організації, що здійснюють електронні платежі; консалтингові компанії, з якими співпрацює адміністратор, суб’єкти, що підтримують маркетингову діяльність адміністратора, суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані відповідно до чинного законодавства, та інші суб’єкти, які здійснюють діяльність від імені адміністратора або надають йому послуги/товари, необхідні для ведення бізнесу, а також компанії з групи Nextbike.
2. На певному етапі персональні дані можуть бути передані до третіх країн (за межами ЄЕЗ). Адміністратор робить це на основі стандартних положень про захист (ст. 46 п. 2 GDPR) і, якщо потрібно, застосовує додаткові гарантії захисту персональних даних відповідно до чинних стандартів або забезпечує інший механізм, який є законним і легалізує таку передачу в треті країни.

XI. КОНТАКТНІ ДАНІ

1. Зв’язатися з Адміністратором можна через електронну пошту [email protected], контактну форму на www.nextbike.pl, за телефоном 22 208 99 90 або звернувшись письмово за адресою місцеперебування Nextbike Polska S.A. в реструктуризації.
2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти [email protected] у будь-яких питаннях, пов’язаних з обробкою персональних даних Адміністратором.

XII. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Політика постійно перевіряється та за необхідності оновлюється.
2. Поточна версія Політики прийнята та є обов’язковою від 27 лютого 2023 року.

мобільний додаток

З додатком прокат велосипедів зручніший

  • Ви можете цілодобово швидко орендовувати і повертати велосипеди.
  • Ви можете легко знайти найближчу станцію або велосипед.
  • Бронюйте велосипеди безпосередньо в додатку.